Domki Maja Junoszyno | tel. + 48 502 392 172 | + 48 502 392 192 | Junoszyno, ul. Bursztynowa 37

Regulamin

REGULAMIN DOMKÓW MAJA i GUCIO

OPŁATY DODATKOWE

REGULAMIN POBYTU ZE ZWIERZĘTAMI

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem określającym zasady przebywania i korzystania z domków letniskowych Maja i Gucio.

Przestrzeganie tych norm zapewni naszym gościom bezpieczeństwo i komfort podczas pobytu w naszym obiekcie.

Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA wewnątrz domków.

Płatność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu.
Forma płatności: gotówka.

Zadatek wynosi 30% całkowitego kosztu pobytu.

Kwotę zadatku należy wpłacić na wskazany numer rachunku bankowego w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia chęci rezerwacji.

W tytule przelewu prosimy wpisać: zadatek, imię i nazwisko, ilość osób, data pobytu.

Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji.

W wyjątkowych okolicznościach, w szczególności z przyczyn technicznych i logistycznych, zastrzegamy sobie prawo do zmiany domku wybranego podczas rezerwacji.

Domków nie wynajmujemy na:

– imprezy integracyjne

– wieczory kawalerskie i panieńskie

Opłaty dodatkowe :

Opłata miejscowa /klimatyczna/ stawka ustalana przez Urząd Gminy Stegna

Opłata za pobyt psa – 50zł/doba

Kaucja zwrotna – 400zł

 1. Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy składaniu rezerwacji (max 8 osób).

 2. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji właściciel obiektu może zerwać umowę z klientem bez zwrotu wpłaconej należności.

 3. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 4. W trakcie dokonywania rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Domki Maja I Gucio. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji.

 5. Przekazanie kluczy do domku i jego odbiór odbywa się zawsze w obecności właściciela lub osoby upoważnionej.

 6. Domki w sezonie letnim /czerwiec, lipiec, sierpień/ wynajmowane są w systemie tygodniowym od soboty do soboty, gdzie doba zaczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

 7. Osoby zamieszkujące w domku ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź braki w wyposażeniu domku.

 8. Gość nie może przekazywać domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

 9. Osoby odwiedzające /po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem/ mogą gościnnie przebywać w domku do godziny 22:00. Przebywanie osób odwiedzających po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby równa się opłacie 50 zł za dobę.

 10. Domki wyposażone są w kominki. Do palenia w kominkach można używać jedynie drewno, które zapewnia właściciel. Niedopuszczalne jest pozostawienie rozpalonego kominka bez nadzoru. Obsługą kominka może zajmować się osoba dorosła z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Instrukcja obsługi znajduje się przy kominku.

 11. Zabronione jest wprowadzanie zmian w ustawieniu mebli wewnątrz domku oraz wystawianie ich na zewnątrz.

 12. Na terenie posesji znajduje się MINI PLAC ZABAW z którego pod opieką rodziców lub opiekunów korzystać mogą dzieci do lat 10. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą rodzice lub opiekunowie.

 13. Prosimy o natychmiastowe zgłaszanie właścicielowi wszelkich uwag dotyczących awarii,usterek i uszkodzeń powstałych podczas użytkowania domku.

 14. Nie odpowiadamy za przedmioty i pieniądze pozostawione w domku. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na osobie wynajmującej domek. Prosimy o zachowanie ostrożności.

 15. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezależne od nas przerwy w dostawie wody, prądu i innych mediów.

 16. W sytuacji skrócenia czasu pobytu przez klienta płatność za niewykorzystany czas nie jest zwracana.

 17. W sytuacji rezygnacji z zarezerwowanego domku zadatek nie podlega zwrotowi.

 18. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości. Za wszelkie szkody bądź uszkodzenie mienia jak również ew. urazy właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

 19. Przy każdorazowym opuszczaniu domku należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych, zakręceniu kranów, zamknięciu drzwi i okien.

 20. W przypadku spodziewanego załamania pogody /burza,ulewa, silny wiatr itp./ prosimy o zabezpieczenie wszelkich przedmiotów /parasole, piłki, stoliki itp./ mogących ulec uszkodzeniu lub stwarzać realne zagrożenie dla zdrowia.

 21. Do dyspozycji gości na terenie posesji bezpłatny niestrzeżony parking.
  Mogą z niego korzystać maksymalnie 2 auta do jednego domku. Pojazdy powinny być zaparkowane na wydzielonych do tego miejscach.

 22. Przypominamy o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa podczas grillowania. Z uwagi na fakt, że domki są drewniane niedopuszczalne jest rozpalanie grilla w pobliżu domku jak również na tarasie i chodnikach.

 23. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia ogniska.

 24. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych wewnątrz domku.

 25. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w domkach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia domku (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy komputerowych). Obowiązuje zakaz wnoszenia materiałów wybuchowych i łatwopalnych.

 26. Pobyt ze zwierzętami domowymi – zapoznaj się z regulaminem pobytu zwierząt.

 27. Goście są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu domku oraz terenu zewnętrznego posesji w stanie pierwotnym z dnia odbioru. Sprzęty kuchenne oraz naczynia powinny być umyte a wnętrze domku posprzątane. Grill powinien być wygaszony i oczyszczony.
  W sytuacji niedostosowania się do w/w zaleceń zostanie naliczona kwota 200 zł za sprzątanie końcowe.

 28. Za zgubienie klucza do domku, furtki, bramy wjazdowej naliczamy opłatę 50 zł za każdą sztukę.

 29. Zwrot wpłaconej kaucji następuje w dniu wyjazdu przy odbiorze domku przez właściciela lub upoważnioną osobę po stwierdzeniu kompletności wyposażenia oraz braku wszelkich uszkodzeń lub zniszczeń.

 30. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00 rano.

 31. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej możliwe jest wypowiedzenie umowy przez właściciela obiektu bez zwrotu wpłaconych należności.

 32. W sytuacji konieczności interwencji ochrony lub policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy przez właściciela bez zwrotu wpłaconych należności. Właściciel obiektu nie ponosi kosztów interwencji policji.

 33. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu wpłacenia zadatku. W razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami konflikt rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania właściciela obiektu.

 34. Właściciel obiektu może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.

 35. Umowa nie obejmuje sposobu dojazdu, wyżywienia i organizacji czasu w trakcie pobytu.

 36. Teren posesji jest całodobowo monitorowany.

 37. Dokonując rezerwacji i wpłaty zadatku akceptują Państwo regulamin.

  DZIĘKUJEMY I ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU

 

Regulamin pobytu zwierząt :

Warunki przyjęcia

Przyjazd ze swoim pupilem należy zgłosić w momencie rezerwacji.

W przypadku braku zgłoszenia /w ostateczności/ możemy odmówić zakwaterowania i zwrotu zadatku.

Dopuszczamy pobyt tylko z małymi psami do 40 cm /mierzone w kłębie/

Nie przyjmujemy również psów ras uznawanych za agresywne.

Prosimy zabrać ze sobą książeczkę zdrowia z aktualnymi szczepieniami.

Opłata

Opłata za pobyt pieska zgodna z aktualnym cennikiem.

Hałas i zakłócenia

Twój pies nie może przeszkadzać sąsiadom.

Dopilnuj proszę, aby nie sprawiał hałasu w szczególności podczas ciszy nocnej.

Nie pozostawiaj pupila bez opieki zarówno w domku jak i na terenie posesji.

Higiena i czystość

Nie pozwalaj swojemu pupilowi wchodzić na łóżka, kanapy i fotele.

Niedopuszczalne jest żeby spał w pościeli.

Gdy zabrudzi domek lub pomieszczenia ogólnodostępne w jakikolwiek sposób – Ty, jako właściciel jesteś zobowiązany posprzątać po nim.

Teren służy Tobie jak i kolejnym Gościom do wypoczynku, nie pozwól by Twój pupil urządził z niego swoją toaletę – jak coś się „przytrafi”… to już wiesz co trzeba zrobić.

Odpowiedzialność

Jako właściciel jesteś odpowiedzialny za wszelkie szkody itp. itd. spowodowane przez niego.

Koszty ponosi opiekun.